Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Er du pårørende eller etterlatt?

Forsidebilde.jpg

Du har kanskje kjent på usikkerheten en pårørendesituasjon kan gi, og hatt behov for informasjon og støtte til å mestre en utfordrende hverdag?

Pårørende bidrar med mye omsorg, trygghet, tilhørighet og fellesskap til nære som trenger det av ulik årsak. Den omsorgen, og det ansvaret pårørende har for sine kjære i ulike deler av livet er enorm, og en uunværlig gave for både den som trenger det, den pårørende selv, familiene, og kommunen. 

God informasjon og riktig hjelp er svært viktig for at pårørende skal kunne oppleve en god og trygg hverdag for seg og sine.

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå å gjøre noe med og har derfor opprettet en dør inn for alle pårørende.

 

Aktuelt