Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer til høring

Kort fortalt

  • Når en reguleringsplan er behandlet i planutvalget første gang, blir den sendt på høring og offentlig ettersyn.
  • I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknad til planforslaget.
  • De mottatte merknadene blir en del av planbeskrivelsen når planen legges fram til ny politisk behandling.

 

Grunneiere varsles med eget brev

Kommunen annonserer høringen i avisen, og sender i tillegg brev til grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. Grunneiere har plikt til å varsle andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.
 

Seks ukers høringsfrist

Frist for å sende inn merknader er vanligvis seks uker fra det tidspunktet brev med varsel om høring blir sendt til berørte, publisert på kommunens hjemmeside og annonsert i avisen. 
 

Hva skjer videre?

Når høringsfristen er over starter arbeidet med å oppsummere merknader. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av disse merknadene. Dette arbeidet I tiden fram til planen legges fram for ny politisk behandling.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av planbeskrivelsen.

Når saken er klar legges den fram for planutvalget, med forslag om positivt eller negativt vedtak. Reguleringsplaner som er i strid med kommuneplanens arealdel må vedtas av kommunestyret.

 

Kontaktinformasjon Planavdelingen 
(Avdeling for samfunnsutvikling)

Besøksadresse: Rådhuset, Sandfallveien 1, Alta 
Telefon til avdelingsleder Veslemøy Grindvik: 78 45 51 58, 907 90 232, vesgri@alta.kommune.no
 

Du kan nå sende inn merknad til disse planene:

Detaljregulering for Altaveien 204

Planutvalget vedtok i møte den 3. juni 2024 at forslag til reguleringsplan for Altaveien 204, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til fornyet offentlig ettersyn. 

Detaljreguleringen har til hensikt å tilrettelegge for inntil 8 utleieboliger i inntil tre etasjer med tilhørende garasjeanlegg i sokkel.

Forslag til plankart

Detaljregulering for Saltvika gnr. 26 bnr. 1 fnr. 51

Planutvalget vedtok i møte den 8. mai 2024 at forslag til reguleringsplan for Saltvika gnr. 26 bnr. 1 fnr. 51, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bedre lagerfasiliteter for Grieg Seafood Finnmark AS på eiendom gnr/bnr/fnr 26/1/51 i Saltvika.

Forslag til plankart

Detaljregulering for kvartal A4, Alta sentrum

Planutvalget vedtok i møte den 23. november 2023 at forslag til reguleringsplan for kvartal A4 på Alta sentrum, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, 12-11.

Forslag til plankart, to alternativer.

Detaljregulering og rammesøknad for kvartal C3, Alta sentrum

Planutvalget vedtok i møte den 1. november 2023 at forslag til reguleringsplan og rammesøknad for kvartal C3 på Alta sentrum, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, 12-11 og 12-15 (dette er en felles plan- og byggesak).

Perspektiv fra rammesøknad.

Detaljregulering for BKS1, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 116/23, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BKS1, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Forslag til plankart.
1