Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge skal fremme selvstendighet, mestring og fysisk funksjon ut fra individuelle ønsker og behov. Vi har fokus på barns motoriske utvikling, fysiske aktiviteter i lek og læring. Fysioterapeuter undersøker, vurderer og gjennomfører målrettet trening og stimulering for å øke fysisk funksjon. Fysioterapeutene foretar kartlegging, trening og stimulering, veiledning og tilrettelegging på barnas daglige arena. Fysioterapeut gir bistand og veiledning ved behov for og ved opptrening i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi i hverdagens aktiviteter. Fysioterapitjenesten er en del av virksomhet for mestring og rehabilitering.

Fysioterapi for innbyggere over 18år

Fysioterapeutene tilbyr undersøkelser, behandling, trening, veiledning og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. I tillegg har tjenestene et vesentlig ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse. 
Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din på egne premisser med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.

Behandling og trening

Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke. I samarbeid med deg velger vi tiltak og behandling i aktiviteter som er viktige for deg. Vi gir behandling og trening i hjemmet ditt dersom du trenger det. Vi kommer også til deg dersom du bor på sykehjem, omsorgsboliger eller bofellesskap. Noen ganger er det best at du kommer til våre lokaler for å få behandling.  Behandling og trening kan foregå i gruppe eller enkeltvis.

Gruppetilbud

Våre gruppetilbud er:

  • Basseng for voksne
  • Behandlingsgruppe for voksne
  • Behandlingsgruppe for slagrammede
  • 4-månederskontroll
  • Frisklivstreninger

Timeplan gruppetilbud høsten 2021

For mer informasjon om våre gruppetilbud eller for påmelding, ta kontakt pr tlf. 78 45 54 00

Hvem kan søke om fysioterapi

Alle innbyggere i Alta kommune som har begynnende funksjonssvikt, eller som har sykdom eller skade som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen.

Henvisningsskjema fysioterapi

Transport til behandling

Hvis du kan forflytte deg ut av hjemmet, men av ulike årsaker har vansker med å komme deg til fysioterapeut (for eksempel med bil eller rutegående transport), kan du ha rett på tilrettelagt transport. Fysioterapeuten du er i kontakt med vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på www.pasientreiser.no

Pris for tjenesten

Du betaler en offentlig fastsatt egenandel for behandling hos fysioterapeut inntil du har opptjent rett til frikort. Barn under 16 år, beboere på institusjon og personer med godkjent yrkesskade må ikke betale for behandling hos fysioterapeut.

Mer informasjon om egenandelstak 2 og takster for fysioterapi