Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Oppdaterte tall på antallet smittede. Les mer

Vårt tilbud til deg som pårørende/etterlatt

Alta kommune arbeider gjennom Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert for at kommunen skal klare å gi alle pårørende og etterlatte den forebyggende støtten og den hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte. Alta kommune som helhet vil tilby pårørende og etterlatte den hjelpen og støtten de har behov for. 

Disse pårørendestøttesidene har som mål å favne kommunens tilbud til enhver tid. Riktig og tilgjengelig informasjon, veiledning og pårørendetiltak er under utvikling, i tillegg til systemer og rutiner for kommunens generelle pårørendearbeid.

Kontakt Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert kan skje via mail eller Messenger på Facebook:

 

Helse og sosiale tjenester kan kontaktes via tlf og mail;

Tlf: 78 45 54 40

Epost: posths@alta.kommune.no

 

Ved henvendelser fra pårørende til barn, og barn som pårørende;

Tlf: 78 45 53 25

Epost: postmottak.barnogunge@alta.kommune.no

 

Tilbud til pårørende

 

Aktuelt

Med fokus på pårørende og etterlatte

Pårørendedagen 2021

Pårørende og etterlatte i Alta kommune skal være synlige og verdsatt. Dere er en uvurderlig ressurs for deres nære og kjære. Vi ønsker å bli en enda b...
Pårørendestøtte på Facebook

Finn oss på Facebook

Alta kommune ønsker å gi råd, riktig informasjon og veiledning til alle pårørende og etterlatte som trenger det! Som en del av kommunens pårørendesats...