Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eler behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

  1. Kommunen har gitt tillatelse eller
  2. Kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold sier det eller
  3. Det er åpenbart at brann ikke kan oppstå

Lokal forskrift

Det er utarbeidet en lokal forskrift om åpen brenning.
Denne finner du under "lover og forskrifter" nedenfor eller på lovdata.no.

Meldeplikt

For å unngå unødvendige utrykninger bør all brenning meldes til brannvesenet. Dette gjøres til 110-sentralen på publikumstelefon 78 97 94 00

Dersom det er gitt dispensasjon til brenning må dette i god tid meldes til brannvesenet

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Flere tips om bålbrenning finner du her