Når må barnet være hjemme fra barnehagen?
Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Viktigst at barnet har det bra
Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet må være feberfri.

Bruk skjønn
Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn.

Ved mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder for eksempel ved øyekatarr og brennkopper. I slike tilfeller må det gjøres et skjønn av foreldrene og eventuelt av behandlende lege.

Omgangssyke og norovirus
Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden.

Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.

Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer, for eksempel etter utenlandsreise, bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Mer informasjon finner du på helsenorge.no

Covid-19
Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere

Lengre sykefravær – betaling
Er barnet ditt syk og borte fra barnehagen sammenhengende i mer enn en måned, kan du søke om å slippe å betale for hele perioden. Du må da legge frem legeerklæring. Søknaden sendes barnehagen.