Turstien har fast dekke, ledelinje, hvilebenker, god skilting og godt lys.
Til sammen er det 2,4 km med asfaltdekke tur/retur.

Det er godt med parkeringsplasser.

Turstien ble ferdigstilt i 2019 etter et samarbeid mellom Alta kommune og FFO Finnmark. 

UU-tursti kart.jpg