Totalt innvilges det mellom 100 – 150 000 kr. Det kan søkes om støtte til både vedlikehold, oppgradering og drift. Kort fortalt er grendehus et felles forsamlingslokale som alle i nærområdet kan nytte. Vi gir ikke tilskudd til grendehus som ikke er livssynsnøytrale. Vi gir først og fremst tilskudd til grendehus som er i bygder uten f.eks. skole i drift.  

Søknadsskjema

Retningslinjer for tilskudd til grendehus

Søknadsfrist 1. mai.

Søknader behandles endelig i Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering før sommerferien.