Om tilbudet

Tilbudet består av gruppetrening med fokus på kondisjon, styrke for ben og balanse i 60 minutter en dag i uken etterfulgt av sosialt treff. Gruppetimen drives av sertifiserte Sterk og Stødig-instruktører som får oppfølging av kommunale fysioterapeuter. I Alta har vi nå etablert fire sterk og stødig-treningsgrupper tilknyttet Talvik, Bossekop, Sentrum og Tverrelvdalen. Tilbudet følger skoleruta og er gratis. Påmelding kan gjøres direkte via e-post eller SMS til sterk og stødig-koordinatorene i kommunen.

For deltakere

Treningen foregår i ditt nærmeste nærmiljø på dagtid, og konseptet følger en fast mal som tar i bruk treningsprinsipper og øvelser som har vist seg å ha effekt på benstyrke og balanse, slik at man blir sterkere og stødigere.

Treningen foregår i ulike lokaler, både samfunnshus, gymsaler og treningshall. Alle lokalene våre vil ha parkeringsmuligheter og trygg adkomst sommer som vinter.  Gruppene våre har plass til 20 personer + instruktørene og krever påmelding. Alle som har meldt seg på vil kunne motta en telefon fra våre sterk og stødig-koordinatorer med noen spørsmål vedrørende balanse og gangfunksjon.

Etter treninga er det muligheter for å delta på sosialt treff med gruppa. Avhengig av hvor dere er kan dere ta selvbragt eller kjøpe noe å spise til.

Talvik – Talvik Samfunnshus
Sterk og stødig gruppa i Talvik, foregår hver onsdag kl. 10:00 i gymsalen på Talvik Samfunnshus (Skolen) og ledes av to frivillige instruktører; Hanny Simonsen og Inger Liv Kristiansen.
Ansvarlig fysioterapeut-koordinator her er Kaja B. Johansen: 915 39 484.
Er du blitt deltaker? Meld deg inn i vår Facebook-gruppe: S&S – Talvik Samfunnshus

Bossekop – BUL-hallen
Sterk og stødig gruppa i Bossekop, foregår hver onsdag kl. 11:00 i BUL-hallen på Breverud og ledes av to frivillige instruktører; Gøril Helene Winterseth og Kate Holm Wirkola
Ansvarlig fysioterapeut-koordinator her er Kaja B. Johansen: 915 39 484.
Er du blitt deltaker? Meld deg inn i vår Facebook-gruppe: S&S – BUL-hallen

Sentrum – Alta Omsorgssenter
Sterk og stødig gruppa tilknyttet sentrumsområdet, foregår hver tirsdag kl. 11:00 i gymsalen på Alta Omsorgssenter og ledes av vår frivillig instruktør Guri Kjeldsberg
Ansvarlig fysioterapeut-koordinator her er Evie Einvik-Heitmann: 900 69 319.
Er du blitt deltaker? Meld deg inn i vår Facebook-gruppe: S&S – Alta Omsorgssenter

Tverrelvdalen – Tverrelvdalen Skole (gymsal)
Sterk og stødig gruppa tilknyttet sentrumsområdet, foregår hver torsdag kl. 15:00 i gymsalen på Alta Omsorgssenter og ledes av våre to frivillige instruktører; May Elin Bakken og Synnøve Selnes.
Ansvarlig fysioterapeut-koordinator her er Evie Einvik-Heitmann: 900 69 319.
Er du blitt deltaker? Meld deg inn i vår Facebook-gruppe: S&S - Tverrelvdalen

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt med våre sterk og stødig-koordinatorer: Evie 900 69 319 eller Kaja 915 39 484

Vil du bli frivillig instruktør?

Sterk og Stødig-treningsgruppene drives av frivillige instruktører, som har gjennomgått instruktørkurs og førstehjelpskurs. Du trenger ikke ha erfaring med grupper eller trening fra før av. Dersom du har et ønske om å drive egne treningsgrupper, vil du få opplæring og oppfølging av fysioterapeuter slik at du kan bli trygg på øvelsene og instruktørrollen. Du vil også få tilgang til sterk og stødig materiale, med gode bilder og beskrivelser av treningsøvelsene.

Som frivillig er det ønskelig at du gjennomfører en trening i uken. Deltakelse på sosialt treff i etterkant er frivillig. Det kan hende at du vil få en forespørsel om å vikariere på en annen gruppe ved sykdom, men dette er også frivillig. Fysioterapeutene har ansvar for å ta imot påmelding ordne lokale og skaffe vikarer ved behov, ditt ansvar som frivillig instruktør er kun å møte opp og gjennomføre treninga, eller gi beskjed dersom du er borte. Vi ønsker å ha to frivillig per gruppe, da dette vil gjøre tilbudet mindre sårbart.

Er du nysgjerrig på instruktørrollen? Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon og ved ønske om å hospitere på en av våre treningsgrupper.


Sertifisering av frivillige instruktører:
Instruktørkurset går over 3 dager og ledes av en sertifisert sterk og stødig-kursleder. Kurset gjennomføres i lag med fysioterapeut-koordinatorene og innebærer to kursdager med informasjon og praktisk øving, og en dag med sertifisering hvor man får anledning til å lede en kort treningsøkt ila med de andre kursdeltakerne. Det er en flott anledning til å få praktisk øving før man selv holder en gruppe.
Før man starter opp med egne grupper må man også ha gjennomført et 3-timers førsehjelpskurs.
Når man er ferdig sertifisert sterk og stødig-instruktør, undertegner man en frivillig kontrakt med kommunen, og vil også få mulighet til å bli en del av frivillignettverket i kommunen. Alle våre frivillig instruktører vil også få en sterk og stødig instruktør t-skjorte (link).

Forberedelse til instruktørkurs:
Før man deltar på instruktørkurs vil man gjennomgå et e-lærings kurs på 1 time sammen med fysioterapeut-koordinatoren. Link til BASIS – modul 1-3.

Hospiter gjerne også på en av våre grupper for å få et bedre bilde av hva treningene går ut på.

Meld din interesse til: Sterk og stødig kursleder Evie Einvik-Heitmann 900 69 319