De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester.

Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal du tilbys individuell plan og koordinator. Hensikten med dette er at tjenestene samhandler og er koordinert slik at personer med sammensatte utfordringer får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Denne filmen fra Helsedirektoratet illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert sammen mot brukers mål.

Følg link for utfyllende info om individuell plan, kommunalt søknadsskjema, samt kontaktinfo inn til Alta kommunes koordinerende enhet - 902 43 261