Gjennom prosjektet Pårørendestøtte - fra usynlig til verdsatt og inkludert, inviterer Alta kommune pårørende til kafé der hovedfokuset er på informasjon.

Som pårørende kan det være utfordrende å vite hvor man skal henvende seg og hvilke kommunale tilbud som finnes.

26. januar klokken 18.00 arrangeres den aller første kafeen på Alta omsorgssenter i første etasje. Her blir det blant annet en presentajon av kommunens koordinerende enhet - som jobber for å skape helhet og sammenheng i de kommunale tjenestene.

16. februar er neste møte. Også da klokken 18.00 på Alta omsorgssenter. Her er tema livsmestring. 

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Det å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Pårørendekafeen er ment å være en kilde til informasjon om det å være pårørende og utfordringer pårørende ofte står i, samt informasjon om kommunale tilbude og hvordan man får kontakt med dem. 

De som møter opp er ikke forpliktet til å dele noe om seg selv, dersom man ikke ønsker det. Det er samtidig et fora der man kan møte andre i samme situasjon og det vil være mulig å dele erfaringer.

Flyer med informasjon om pårørendekafe - samme informasjon som i artikkelen, men i kortversjon

Hvem er pårørende

Pårørende er en person som står en annen person nær, for eksempel partner/ektefelle, familie, venner, trener eller lærer.

Nærmeste pårørende er ofte ektefelle/partner og familie, samt nære venner.

Mer informasjon til deg som pårørende/etterlatt

Du har kanskje kjent på usikkerheten en pårørendesituasjon kan gi, og hatt behov for informasjon og støtte til å mestre en utfordrende hverdag?

God informasjon og riktig hjelp er svært viktig for at pårørende skal kunne oppleve en god og trygg hverdag for seg og sine.

Her kan du lese mer om pårørendestøtte i Alta kommune