Avdeling Gabo

18 langtidsplasser for personer med somatisk sykdom

Blokk F 4 etasje
Tlf: 78 45 56 87
Vakttelefon: 484 09 952

Avdelingsleder: Kate Mortensen 
Epost: kate.mortensen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 89

Avdeling Kilvo

18 langtidsplasser for personer med somatisk sykdom

Blokk E 4. etasje
Tlf: 78 45 56 99
Vakttelefon: 920 81 154

Avdelingsleder: Lene Larsen
Epost: lene.larsen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 69

Avdeling Vina

18 langtidsplasser for personer med demenssykdom

Blokk F 3. etasje
Telefon: 78 45 56 84
Vakttelefon: 413 76 342

Konstituert leder Astrid Hågensen  
Epost: Astrid.Hagensen@alta.kommune.no 
Telefon: 994 76 006

Avdeling Gønges

18 langtidsplasser for personer med somatisk og alderspsykiatriske sykdommer.

Blokk E 4. etasje
Tlf: 78 45 56 96
Vakttelefon: 922 45 398

Avdelingsleder: Lena Johnsen
Epost: lena@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 98 / 901 99 755

Avdeling Sandia (tidligere Ekornsvingen sykehjem)

14 langtidsplasser for personer med demenssykdom

Adresse: Ekornsvingen 17
Tlf: 78 45 56 42
Vakttelefon: 920 94 219

Konstituert leder: Trine Kjellmann Losoa
Epost: trinekjellmann.losoa@alta.kommune.no 
Mobil: 995 45 282