Vefas har 3 størrelser på dunkene: 140 ltr, 240 ltr og 360 ltr.

Bytte av dunk koster kr. 350,-, men du kan bytte dunk uten omkostninger hvis du har vært eier av boligen i mindre enn 6 mnd.

Det må betales forskudd til Vefas IKS, enten via vipps eller bankkonto.
Vipps nr til Vefas IKS er 123382 – VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP (Husk å skriv adressen din i melding)
Bankkonto: 4901.12.79057.

Dunkbytter gjøres fortrinnsvis på torsdager i Alta.

Fristen for innbetaling blir da mandag samme uke