Normen gjelder i første omgang for kommunen selv, men gjelder også for private feltutbyggere som har utbyggingsavtale med kommunen. Normen skal også brukes ved rehabilitering av veilysanlegg så langt det passer.

Veilysnormen skal sikre vei og gatelys med god kvalitet på både materiell og utførelse. Veilysnormen skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, trivsel og trygghet langs vei. 

Vi håper veilysnormen blir godt mottatt av alle den får betydning for.  

Veilysnormen i Alta kommune har fått et tillegg som gjelder spesiell design for Alta sentrum. Kravet gjelder for alle veilysanlegg som ikke er bygget.