Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode

 • Bevillingsmyndigheten må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at du ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling. I Alta kommune er helse- og sosialadministrasjonen bevillingsmyndighet
 • Du må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at du må overholde serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Hvordan søke?

Det må søkes på ordinært søknadsskjema og ordinær søknadsbehandling for salg, skjenking og/eller servering