AFS skal være ett kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innstas og de som ønsker å motta slik innsats. AFS skal også være ett bindeledd mellom Alta kommune og de frivillige. Alta Frivilligsentral skal jobbe for inkludering av alle kommunens innbyggere. Aktiviteter som tilbys skal være ett supplement til kommunale tjenester. Det skal legges vekt på et samspill mellom frivillig, privat og offentlig sektor. Alta Frivilligsentral (AFS) skal samhandle nært med alle kommunale virksomheter i Alta kommune. Frivilligsentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere, koordinere og samordne frivillig innsats i Alta.  Det er viktig at dette er de frivilliges arena.

Alta Frivilligsentral eies av Alta kommune og sentralen er formelt organisert under virksomhet for omsorgsboliger tilhørende tjenesteområdet helse- og sosial. Alta Frivilligsentral drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Norges frivilligsentraler og lokale vedtekter.
Sentralen er lokalisert ved Alta omsorgssenter

Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen. AFS har daglig leder ansatt i 100 % stilling.

Alta frivilligsentral hjemmeside