Sykehjem

Digitalt tilsyn (RoomMate):
Ansatte gjennomfører natt-tilsyn via sitt mobile vaktrom (Pocket) for å unngå å forstyrre/ vekke pasientene på natta. Dette er i form av en avansert 3D-sensor som viser et anonymisert bilde av pasienten og rommet. Her kan ansatte se om pasient ligger i senga. Sensoren vil også varsle dersom pasienten har falt.

Ax Jfp 0fBE 0tAAAAAElFTkSuQmCC

RoomMate har også funksjon til å varsle på andre hendelser som kan være med på å trygge pasienten, bl.a.:

  • «Oppreist i seng»: ved fallfare får personalet varsel før pasient går ut av senga slik at de kan komme pasienten til unnsetning i forkant
  • «Flere på rommet»: personalet får varsel dersom det kommer andre inn på rommet innenfor angitt tidsbestemmelse
  • «For lenge på badet»: Dersom pasient ikke er tilbake i seng innen angitt tidsrom kan personalet få varsel slik at de kan sjekke om alt er i orden

 

Digitalt tilsyn (bevegelsessensor):
Kan festes på seng og angi om pasient går ut av seng slik at pleier mottar varsel og kan bistå, eller dersom pasient ikke er tilbake i seng innen angitt tidsbestemmelse

Epilepsisensor:
Sensor som er knyttet til seng og varsler ved epileptisk anfall

Bleiesensor (Digna Care):
Sensor festes på yttersiden av bleie, og varsler pleier om behov for skift via det mobile vaktrommet (Pocket).

Sensoren bidrar til:

  • Unødig vekking på natta
  • Færre lekkasjer og UVI (urinveisinfeksjoner)
  • Redusert sårbehandling
  • Større verdighet for pasient
     

Beboerknapp:
Pasienter som kan administrere knapp (armbånd/smykke) for å tilkalle hjelp utstyres med denne (erstatter gammel «trekksnor»). Denne knappen kan også benyttes som dørstyring, dvs. at man kontrollerer tilgang til arealer/andre pasientrom (økt trygghet)


Robotselen Paro: 
Erfaring viser at robotselen Paro sprer glede, stimulans og derved økt livskvalitet blant personer med hjerneskade, især blant eldre med fremskreden demens.
Brukerne viser glede over å kunne gi kjærlighet og omsorg og vi ser også eksempler på stimulert språk, økt positiv aktivitet, trygghet og trøst, dempet uro, bremset aggressivitet og i noen tilfelle redusert bruk av beroligende medikamenter