Sterk og stødig-instruktør

Sterk og Stødig-treningsgruppene drives av frivillige instruktører som har gjennomført et 3-dagers instruktørkurs. Vi tilstreber å ha to frivillige instruktører per treningsgruppe, dette for å gjøre tilbudet mindre sårbart. Det er de kommunale fysioterapeutene som har ansvar for å ta imot påmelding og organisering, og oppfølging av deg som frivillig.  Som frivillig er ditt eneste ansvar å gjennomføre en 60 minutters treningstime etter en treningsmal.


Er du nysgjerrig på instruktørrollen? 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon og ved ønske om å hospitere på en av våre treningsgrupper. 
Kontaktinformasjon finner du ved å trykke her

Foreningsarbeid

Pensjonistforening  
I Alta Pensjonistforening er det alltid plass til nye medlemmer.  
Kontaktinformasjon: 
Tlf: 94891110

Nasjonalforeningen for folkehelsen Alta demensforening  
Kontaktinformasjon:  
Tlf: 960 47 271  
E-mail: ac-strif@onine.no

Politisk engasjement

Eldrerådet
Rådet består av fire politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt fem brukerrepresentanter fra pensjonistforeninger eller andre organisasjoner eller foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Rådets medlemmer velges for fire år og valget skjer for hver valgperiode.

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer. Medlemmene representerer ulike hovedgrupper med funksjonshemming.

Her finner du mer informasjon om råd og utvalg