I tillegg til fødsler, tilbyr vi barselomsorg, følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel.

Mer om tjenesten og kontaktinformasjon finner du på finnmarkssykehuset.no