Eksempler på hva tjenesten kan bistå med

  • Vaske gulv
  • Vanlig rengjøring i rom som er i daglig bruk; gang, stue, kjøkken, bad, toalett og soverom
  • Støvsuge
  • Skifte på seng 
  • Handling      
  • Dusj


Hva kan du forvente av hjemmehjelpstjenesten

- Vi har mange vi skal til. Vi setter opp dag, men ikke klokkeslett for når tid vi kommer
- Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak som du har mottatt. Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få og omfanget av hjelpen.
- Dersom tjenesten ikke kommer som avtalt, vil du få beskjed. 
- Vi har taushetsplikt, men vi ber om ditt samtykke dersom det er behov for å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere.
- Har fokus på hverdagsmestring. Det betyr at bruker skal gjøre oppgave han selv klarer.
- Vi er uniformert og har identitetskort

For at vi skal kunne gi riktig og nødvendig hjelp, forventer vi at:

- Du er til stede når hjelpen gis.
- Du gir beskjed til tlf.nr 78 45 54 43 innen kl. 15.00 dagen før dersom du må endre inngåtte avtaler.
- Du gir beskjed dersom behovene dine endrer seg.
- Du blir kun belastet de gangene du mottar hjelp