Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen. Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering og vurderes fortløpende.

Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid. Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov.

Hjemmehjelp kan blant annet gi bistand renhold og handling av matvarer. Renhold kan være vask av gulv, støvsuging, tørke støv og skifte sengetøy. Dette gjelder rom som du bruker daglig. Utføres som standard hver 4. uke

Det er egenandel på hjemmehjelp.