Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat grad) på en slik måte at det går utover evnen til å fungere i hverdagen, og livskvaliteten oppleves redusert.

Kurset består av totalt 10 kursøkter fordelt på ukentlige gruppebaserte økter à 2,5 time. Mellom øktene legges det opp til hjemmebaserte oppgaver der kursdeltakeren arbeider med problemene ved hjelp av metoder og teknikker de lærer på kurset. Dette arbeidet er en viktig del av prosessen for å komme ut av depresjonen.

Som en del av kurset gjennomføres en individuell forsamtale før kursstart. Kurs og forsamtale gjennomføres av godkjente kursledere.

Kurset er bygget på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltagerne undervises i å bli oppmerksomme på sine egne tanker og å se sammenhengen mellom de følelsene som gir depresjon og hva de tenker.

Kursdeltakerne lærer å forandre de negative tolkningene som fører til depresjon, samt å kjenne igjen og forandre negative tanker og handlingsmønstre.

Målet med kurset er

  • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
  • å forkorte varighet av depresjon å forebygge nye episoder med depresjon/nedstemthet
  • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre

Ta kontakt dersom dette høres interessant ut.

Du trenger ingen henvisning fra lege, men må være 20 år og klar til å gjøre en endring i livet ditt.

Kurset koster 550 kr. Dette inkl. kursmateriell og bevertning