Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Digitale verktøy og læremidler i Altaskolen

I Altaskolen er vi sikre på at barn og ungdom både trenger å kunne lese bøker og samtidig bruke digitale løsninger. Gode digitale læremidler og andre læringsressurser av høy kvalitet, er avgjørende for elevenes læring, motivasjon og mestring. Tilgang til et mangfold av læremidler gir lærerne handlingsrom og muligheter for tilpasset opplæring. Målet er at alle elevene i Altaskolen skal oppleve et godt tilpasset og inkluderende opplæringstilbud.

I forbindelse med ny læreplan - Kunnskapsløftet 2020, var det mange læremidler som ikke var ferdigstilt. Dette gjaldt både trykte- og digitale læremidler. Alta kommune valgte å anskaffe felles digitale læremidler høsten 2021. Et sammensatt fagutvalg med lærere fra hele Altaskolen gjennomførte utprøving i henhold til gitte kvalitetskriterier fra Utdanningsdirektoratet. En viktig grunn for dette valget var å best mulig tilpasse oss den nye læreplanen. En annen grunn var at mange digitale læremidler er tilpasset kravene til universell utforming.

Siden 2020 har læremidlene stadig blitt bedre både innholdsmessig og funksjonelt. Vi ønsker at Altaskolen skal kunne tilby en optimal balanse mellom trykte og digitale læremidler. De fleste digitale læremidler i Altaskolen skal i 2024 gjennom en større evaluering. Digitale verktøy som benyttes i Altaskolen i dag er Ipad for barneskolene, samt 1.-10. trinn skolene og bærbar PC for ungdomsskolene. Det er bestemt at bruken av Ipad i Altaskolen skal evalueres i løpet av 2024.

Her kan du få et innblikk i den digitale Altaskolen

Aktuelt

sommerskole logo

Sommerskole 2024

I perioden 24. juni til 9. august arrangerer Alta kommune sommerskoler for barn og ungdom.