De nasjonale sjekklistene for byggesak kan brukes både til å vurdere byggesøknader og til å orientere seg i regelverket.

Sjekklistene for byggesak er til hjelp i saksbehandlingen, men søkere kan også bruke den nye versjonen av sjekklistene for å få en oversikt over hvilket regelverk som gjelder for byggesøknader.

Nasjonale sjekklister for byggesak

Du får også en forklaring på hvordan vurderingen skal gjøres.

Sjekklistene er basert på gjeldende regelverk for byggesaksbehandling