På grunn av en generell mangel på veterinærer til vaktordningen er det ikke mulig å få dekt opp en helkontinuerlig vaktordning. Det vil derfor være mangel på tilgjengelig veterinær på vakt enkelte dager og helger utenom ordinær arbeidstid. 

Veterinærvakt er tilgjengelig alle hverdager mandag – fredag klokken 08.00-16.00.

I perioden mai – juni 2023 er det ikke tilgjengelig veterinær på vakt følgende kvelder/helger/helligdager:

Mai Juni
Mandag 8.5 Torsdag 8.6
Onsdag 10.5 Mandag 26.6

Veterinærvakt har telefon:
Dagtid: 78 43 58 66
Etter ordinær arbeidstid: 415 67 246