På grunn av en midlertidig mangel på veterinærer til vaktordningen vil derfor være mangel på tilgjengelig veterinær på vakt enkelte dager og helger utenom ordinær arbeidstid frem til høsten 2023. Alta kommune har i løpet av våren og sommeren inngått avtale om deltakelse i veterinærvakta med nytilsatte veterinærer, som medfører en helkontinuerlig vaktordning fra og med september 2023.

Veterinærvakt er tilgjengelig alle hverdager mandag – fredag klokken 08.00-16.00.

I perioden juni – august 2023 er det ikke tilgjengelig veterinær på vakt følgende kvelder/helger/helligdager:

Juni Juli August
Torsdag 8.6 Mandag 3.7 Fredag 4.8 - Søndag 6.8
Mandag 26.6 Torsdag 13.7 Mandag 21.8

Veterinærvakt har telefon:
Dagtid: 78 43 58 66
Etter ordinær arbeidstid: 415 67 246