Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Alle kommuner er pålagt å jobbe med folkehelse gjennom Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Aktuelt

20230516_125741

Sikring av sykler

Det er viktig å bruke en solid lås når du forlater sykkelen
Måling universell utforming

Sommerjobb?

Alta kommune søker etter to personer som kan kartlegge universell utforming utendørs - ta kontakt.