Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du overholde forbud og krav i arealplaner for området du bor i, og det som står i loven og forskriftene.

Hva du må du finne ut av
Reguleringsplaner og kommuneplaner setter grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di, hvor høyt et byggverk kan være eller hvor på eiendommen byggverket kan plasseres. I tillegg kan krav om avstand til nabo, byggegrense mot vei eller tekniske krav til konstruksjonen gjøre at du likevel må søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

 

Veivisere
Direktoratet for byggkvalitet har laget veivisere som kan hjelpe deg å finne ut om det du planlegger kan gjennomføres uten å søke:

Bygg garasje uten å søke
Bygg tilbygg uten å søke
Bruksendring uten å søke
Andre mindre byggeprosjekter

 

Bruk av flere unntak samtidig
Mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og kan være søknadspliktig. Dette innebærer at en kombinasjonen av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfelle må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

 

Søke på egenhånd
Mindre byggeprosjekt kan du ofte både bygge og søke selv.
Du finner mer informasjon om hvordan du søker her.