Smarthuset i Alta viser ulike velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som  kan bidra til 

 • Økt trygghet for hjemmeboende, pasienter og pårørende 
 • Større egenmestring 
 • Bedre arbeidshverdag for ansatte i tjenesten 
 • Smartere måter å jobbe på 
   

På Smarthuset kan innbyggere, pårørende, pasienter og ansatte i tjenesten se/prøve ut teknologi og hjelpemiddel 
Smarthuset er i tillegg en arena for kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid
 

Eksempler på dette er: 

 • Samarbeid med Universitetet
 • Samarbeid med ulike tjenesteområder i kommunen 
 • Samarbeid med leverandører som tilbyr teknologi og smarte hjelpemidler 
 • Gjennomføre opplæring av ansatte  i bruk av teknologi som kommunen har implementert og planlegger å ta i bruk
   

Visinger på Smarthuset etter avtale.