Smarthuset i Alta viser ulike velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som  kan bidra til 

  • Økt trygghet for hjemmeboende, pasienter og pårørende 
  • Større egenmestring 
  • Bedre arbeidshverdag for ansatte i tjenesten 
  • Smartere måter å jobbe på 

Virtuell visning av Smarthuset er under utarbeidelse, og vil bli publisert når den er ferdigstilt 

 

Se video fra en omvisning på Smarthuset:

På Smarthuset kan innbyggere, pårørende, pasienter og ansatte i tjenesten se/prøve ut teknologi og hjelpemiddel 
Smarthuset er i tillegg en arena for kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid
 

Eksempler på dette er: 

  • Samarbeid med Universitetet
  • Samarbeid med ulike tjenesteområder i kommunen 
  • Samarbeid med leverandører som tilbyr teknologi og smarte hjelpemidler 
  • Gjennomføre opplæring av ansatte  i bruk av teknologi som kommunen har implementert og planlegger å ta i bruk
     

Visinger på Smarthuset etter avtale.