Formålet er å stimulere idrettslag til å arrangere turneringer, idrettsstevner og lignende for barn og unge, og å videreutvikle eksisterende idrettsarrangement for målgruppen.

Søknadsfrist er i februar hvert år og vil bli annonsert på hjemmesiden.