Dette innebærer blant annet

  • Samhandling med helseforetak (sykehus) knyttet til utskrivningsklare pasienter
  • Sikre god pasientflyt med dialog og samhandling innad i kommunen, på tvers av tjenester
  • Oversikt over korttids-, avlastning og sykehjemsplasser, samt ansvar for tildeling av disse
  • Kontakt med pårørende

Samhandlingskoordinatorstillingen er organisert i Koordinerende enhet.