Øl og vin

Skjenking gruppe 2  øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 10:00 til kl. 01:00 på hverdager, natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl. 03:00

Brennevin

Skjenking gruppe 3 – (drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 Volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13:00 til kl. 01.00 på hverdager, natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl. 03:00.

Skjenking i julen

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl. 10:00 på julaften og nyttårsaften og ikke før kl. 12:00 på 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke skje før kl. 13:00 alle dager. Fra natt til 27.12 til natt til 01.01 skal skjenking opphøre klokken 03.00, uavhengig av ukedag.

Skjenking i påsken

Onsdag før skjærtorsdag opphører skjenking klokken 03.00

Skjenking natt til 17. mai

Skjenking opphører klokken 03.00, uavhengig av ukedag. 

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03:00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl 02:00 til kl 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid.

Salg

  • Salg i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
  • Gruppe 1 skal være fysisk utilgjengelig for kunder etter kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
  • Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Unntak
Onsdag før Skjærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag opphører salget kl. 20.00