Noe av arbeidet skjer ved organisert opprydding, men frivillig arbeid er også viktig for å få fjernet mest mulig. 

Har du lyst til å rydde? Sjekk ut siden til Finnmark friluftsråd eller Masternes gjenvinning.

Marin forsøpling fugl i fiskegarn