Hvis du ikke er i stand til å selv betale for den midlertidige boligen, kan du søke om økonomisk hjelp.


Les mer om midlertidig botilbud (nødsituasjon) på nav.no