Pårørendeprogrammet er et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak.

Stiftelsen Pårørendesenteret har tilbud til pårørende i alle aldere og til fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid. Velg hvilken nettside som passer best for deg:

Gå til nettsted