Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 
 
Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 6 antall samlinger med følgende temaer:
 
Demenssykdommer, foreleser: overlege Ole Grønli fra UNN.
Kommunikasjon og samhandling, legemidler ved farmasøyt 
Det å være pårørende og egenomsorg
Tjenestetilbud i Alta kommune
Pasient- og pårørendes rettigheter når demens rammer
Tilrettelegging, hjelpemidler, brannforebygging
 
Gruppeledere: Renate Opgaard Thomassen og Kristin Sivertsen


Praktiske opplysninger
Sted: Alta helsesenter møterom Store Haldde
Kursavgift: Gratis
Første kurssamling: Mandag 25/10 kl.18.00
Varighet: I alt 6 samlinger fra kl 18.00 til 20.00 på følgende datoer:
25/10, 03/11, 10/11, 17/11. 24/11 og 01/12.

Fortløpende påmelding frem til oppstart

Påmelding sendes til Helse- og sosialadministrasjonen
Epost: posths@alta.kommune.no.
Tlf: 78 45 54 00


Pårørendeskolens målsetting
Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
Tilbystøtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
 
Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.
 
Renate O. Thomassen
Avd.leder Aspelund dagsenter:
469 04 421