Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad. 


Les mer om økonomisk sosialhjelp og søknader på nav.no