Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Husk å lese av vannmåleren

Alta kommune sender nå ut sms og avlesningskort for vannmåleravlesing 2022. Les mer

Vei, vann, avløp og renovasjon

Kommunalteknikk forvalter kommunens tekniske infrastruktur og ivaretar innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

 Kommunalteknikk har ansvaret for:
 ​Kommunale veger
 Parkering
 Vann og avløp
 Kommunale gebyrer

Vefas IKS har ansvaret for renovasjon

 Vakttelefon vei, vann og avløp
 Mob: 917 34 466

Virksomhetsleder kommunalteknikk
Trond Einar Uglebakken
E-post: trondeinar.uglebakken@alta.kommune.no
Telefon: 91619358

Kommunalleder Tekniske Tjenester
Bengt Fjellheim
E-post: bengt.fjellheim@alta.kommune.no
Telefon: 90723705

 

Aktuelt