Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Oppdaterte tall på antallet smittede. Les mer

Vei, vann, avløp og renovasjon

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

 Kommunalteknikk har ansvaret for:
 ​Kommunale veger
 Parkering
 Vann og avløp
 Kommunale gebyrer

Vefas IKS har ansvaret for renovasjon

 Vakttelefon vei, vann og avløp
 Mob: 917 34 466