Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei, vann, avløp og renovasjon

Kommunalteknikk forvalter kommunens tekniske infrastruktur og ivaretar innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

 Kommunalteknikk har ansvaret for:
 ​Kommunale veger
 Parkering
 Vann og avløp
 Kommunale gebyrer

Vefas IKS har ansvaret for renovasjon

 Vakttelefon vei, vann og avløp
 Mob: 917 34 466

Virksomhetsleder kommunalteknikk
Trond Einar Uglebakken
E-post: trondeinar.uglebakken@alta.kommune.no
Telefon: 91619358

Kommunalleder Tekniske Tjenester
Bengt Fjellheim
E-post: bengt.fjellheim@alta.kommune.no
Telefon: 90723705

 

Brøytebil

Aktuelt

Roar Hætta og Svenn Vidar Lydersen

Vant førerkort i prosjekt ZT ungdom

I løpet av det siste året har det vært gjennomført en rekke arrangementer og kurs i prosjektet ZT ungdom. Nå er det trukket to vinnere av førerkort.