Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Oppdaterte tall på antallet smittede. Les mer

Lag og foreninger

Allmenn legetjeneste

Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Andre sosialtjenester uten botilbud

Barneparker og dagmammaer

Diverse

Drift av campingplasser

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Folkehøgskoleundervisning

Fritidsetablissement

Omsorgsinstitusjoner ellers

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Somatiske sykehjem

Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs

Underholdningsvirksomhet

Utgivelse av bøker

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger