NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner, hvis du ikke klarer dette selv. 

Du kan lese mer om dette på nav.no der du også kan fremsette søknad.

NAV nås på telefon 55 55 33 33