Kulturpris

Kulturpris til kandidater som over år har gjort en innsats for kulturlivet i kommunen.
Prisen skal være en honnør og erkjentlighet for det kandidaten har gjort.

Begrunnet forslag sendes postmottak@alta.kommune.no  
Frist: 10. november.

Kulturstipend

Kulturstipendet skal være en honnør og inspirasjon til videre innsats innenfor den kunstform, musikk, idrett m.m som kandidaten driver med.
Den som tildeles kulturstipendet må være hjemmehørende i Alta kommune.

Kandidater kan søke på stipendet, men andre kan også sendes inn forslag.

Begrunnet forslag/søknad sendes postmottak@alta.kommune.no  
Frist: 10. november.

Ildsjelpris

Ildsjelpris tildeles en person i Altasamfunnet som over år har brukt både av sin egen tid. kompetanse, kunnskap og ikke minst omsorg for at andre skal ha det bra og/eller delta i hverdagen.

Begrunnet forslag sendes postmottak@alta.kommune.no  
Frist: 10. november.