De siste gulvstøpene ble utført i forrige uke og i løpet av november begynner også råbyggene til Stiftelsen å ta form. Fremdriften går som planlagt og tett bygg forventes innen utgangen av november. Kjernetiden på byggeplass er 07:00-19:00 - unntaksvis kan det forekomme leveranser og arbeider utenom dette tidsrommet men anleggsmaskiner og utstyr på tomta skal ta hensyn ved kjøring og levering slik at det er minst mulig plagsomt for omgivelsene. 

 

Alta kommune har signert avtale med entreprenør Harald Nilsen AS for utbygging av Marienlund bosenter. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune og Stiftelsen Utleieboliger der det totalt skal oppføres 4 nye bygninger med 26 boenheter og tilhørende infrastruktur. Alta kommune skal oppføre bygg A og B, med henholdsvis 10 og 8 omsorgsleiligheter. Bygg C og D inneholder 3 og 5 leiligheter som Stiftelsen skal oppføre for utleie.

Oversiktskart Marienlund bosenter

Prosjektet startet opp på byggeplass i oktober 2022 med forbelastning av byggetomtene. Det ble lagt ut masser og komprimert under hvert bygg - belastningen lå i en periode mellom 1-3 måneder. Parallelt pågikk detaljprosjektering av prosjektet i et tett samarbeid med entreprenør, Rambøll og Verte Arkitekter.  

Grunnarbeidene ble igangsatt i slutten av februar som planlagt. 

Totalentreprenøren har etablert byggegjerde for å sikre utbyggingsområdet. Dette medfører at snarvei mellom Kirkebakken og Marienlund er sperret (merket rødt). Det skal etableres en tilsvarende snarvei gjennom utbyggingsområdet etterhvert, men frem til prosjektet er ferdig i 2024 må fortau langs Kirkebakken og evt. byløypetrase benyttes (merket blått).  

byggegjerde på Marienlund

Det gjøres oppmerksom på at det enkelte dager kan foregå noe droneaktivitet over anleggsområdet.