Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan iverksatte tiltak videreføres frem til fylte 25 år.  

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien vil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig. 

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester. Offentlige instanser og private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Melding til barneverntjenesten kan inngis anonymt av private. En kan ringe til barneverntjenesten og drøfte en sak anonymt ved usikkerhet om noe bør meldes inn.   

Besøksadresse: Markveien 26
Telefon: 78 45 53 26

Konstituert avdelingsleder: Anne Charlotte Solheim
Mob: 941 56 958
Epost: AnneCharlotte.Solheim@alta.kommune.no

Akutt telefon etter kl. 15.00: 453 96 908