Dersom du har observert noe som kan medføre fare for liv og helse, ring telefon 78 45 50 00. 

Vi ber dere være oppmerksomme på at dette er en meldetjeneste for innmelding av hendelser, feil og mangler ved kommunens anlegg og ansvarsområder som er definert under portalens kategorier.
Publikumsportalen gir oss en god informasjon om oppståtte hendelser med påfølgende mulighet for rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Dette er ikke en tjeneste med saksbehandling, innbyggere som ønsker en sak behandlet av kommunen må fortsatt gjøre en skriftlig henvendelse via brev eller e-post.

Gatelys
Alta kommune har ansvar for cirka 6000 gatelys.
Det er vanskelig til enhver tid å ha status på hver av disse, så vi er glade for å få inn feilmeldinger på denne tjenesten.

Ved registrering av feil og mangler på gatelys:
- Velg lokasjon eller søk opp aktuell adresse i kartet
- Velg tema «Gatelys», da vil gatelyspunkter i området bli vist på kartet
- Velg undertema som passer til den aktuelle feil/mangel.
- Marker gatelyset som er berørt, ved å trykke på rødt punkt i kartet
- Legg gjerne inn kommentarer eller bilde

Kartet viser kun gatelys som Virksomhet Kommunalteknikk har vedlikeholdsansvar for.

Av hensyn til våre ressurser prioriterer vi utbedring etter denne rekkefølgen:
1. Strekningsbrudd
2. Mørke punkt som medfører fare for trafikksikkerhet (fotgjengerovergang og lignende)
3. Tre eller flere mørke punkter på rad i samme vei
4. Områdevis utbedringer når det er flere mørke punkter i samme område

Registrer hendelser, feil og mangler her

Slik gjør du:

  • Når du kommer inn i publikumsløsningen, søker du etter adresse eller klikker i kart for posisjon.
  • Velg tema og følg instruksjonene

* Ved registrering er det påkrevd med telefonnummer. Kontaktinformasjonen er ikke synlig for andre og kan senere slettes.