Dersom du har observert noe som kan medføre fare for liv og helse, ring telefon 78 45 50 00. 

Vi ber dere være oppmerksomme på at dette er en meldetjeneste for innmelding av hendelser, feil og mangler ved kommunens anlegg og ansvarsområder som er definert under portalens kategorier.
Publikumsportalen gir oss en god informasjon om oppståtte hendelser med påfølgende mulighet for rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Dette er ikke en tjeneste med saksbehandling, innbyggere som ønsker en sak behandlet av kommunen må fortsatt gjøre en skriftlig henvendelse via brev eller e-post.

Gatelys
Alta kommune har ansvar for cirka 6300 gatelys.
Det er vanskelig til enhver tid å ha status på hver av disse, så vi er glade for å få inn feilmeldinger på denne tjenesten.

Av hensyn til våre ressurser prioriterer vi utbedring etter denne rekkefølgen:
1. Strekningsbrudd
2. Mørke punkt som medfører fare for trafikksikkerhet (fotgjengerovergang og lignende)
3. Tre eller flere mørke punkter på rad i samme vei
4. Områdevis utbedringer når det er flere mørke punkter i samme område

Vi ber om at innmelding registeres til en adresse så langt det lar seg gjøre.

Registrer hendelser, feil og mangler her

Slik gjør du:

  • Når du kommer inn i publikumsløsningen, klikk på «Ny observasjon» og merk av i kart eller skriv inn adresse i søkefeltet.
  • Klikk på «Neste».
  • Klikk på «Fag» og velg kategori for meldingen, velg så passende underkategori.
  • Fyll inn tekst meldingsfeltet og klikk «Neste».
  •  Legg inn kontaktinformasjon* og send melding.

* Ved registrering av melding er det påkrevd med telefonnummer, og dersom innmelder ønsker tilbakemelding må også e-postadresse legges inn.
Kontaktinformasjon er ikke synlig for andre, og kan senere slettes ved ønske.