I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten.

Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Psykisk helsevernloven

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.

Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter

Les utfyllende om dine rettigheter på Pårørendesenterets side angående pårørendes rettigheter.

Pårørendesenteret har samlet ressurser og info slik at de på beste måte skal kunne hjelpe og bistå pårørende i hele Norge, se mer her "Hva trenger du informasjon om?"

På Helsetilsynets sider finner du også en oversikt over Rett til kommunale helse- og omsorgstjenester for både pasienter og deres pårørende.