Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunenivå

Overordnede strategier, planer og retningslinjer

Å sørge for tidlige oppdagelse og innsats, samt ivaretakelse av utsatte barn og unge og deres foreldre med behov for oppfølging, er en viktig del av å fremme god helse og trivsel i kommunen. Kommunens ansvar for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge innebærer følgende:

  • Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge
  • Kommunens ledelse bør sørge for at relevante virksomheter har rutiner for hvordan ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge
  • Kommunens ledelse bør sikre at det er etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomheter involvert i oppfølging av barn og unge det er knyttet bekymring til
  • Kommunens arbeid med å fange opp utsatte barn og unge skal gjenspeiles i kommunale styringsdokumenter og planer. Det er statlige føringer som legger grunnlaget for kommunens arbeid.