Alta kommune har engasjert rådgivergruppa HR prosjekt til å utarbeide skisseprosjekt for byggeriet. HR prosjekt har engasjert Haldde Arkitekter til å tegne bygget. 

Tilbygget er planlagt å være i overkant av 1000 kvm og skal romme areal for administrasjon og mellomtrinnet. Rådgivergruppa jobber nå med å prosjektere og kvalitetssikre at skissert løsning lar seg utføre med tanke på bæresystem, tekniske anlegg ol. Når skisseprosjekt med kostnader foreligger, vil vi starte med videre planlegging og deretter utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

Planlagt anbudsutlysning er satt til vår/sommer 2024 med byggestart til høsten 2024. 

Kaiskuru skal endres fra 1-4 skole, til en fullverdig 1-7 skole med SFO. Som følge av dette må skolen utvides med et tilbygg som inneholder følgende romfunksjoner: 

 • 3 klasserom for mellomtrinnet med tilhørende grupperom 
 • Garderobefasiliteter for mellomtrinnet 
 • 5 kontorer (rektor, inspektør, SFO-leder, barnehageleder, forkontor) 
 • 1 kontor miljøvernleder (nærhet til elever) 
 • 3 teamskontor for lærere 
 • 1 teamskontor for ped.ledere  
 • Bibliotek 
 • Undervisningsrom for mat og helse 
 • Undervisningsrom for musikk 
 • Undervisningsrom for naturfag 
 • Undervisningsrom for kunst og håndverk 
 • Garderobefasiliteter for lærerne 

Ombygging og utbygging av Kaiskuru nærmiljøsenter er en del av den nye skolestrukturen i Alta. 
Her finner du tidslinje, flere detaljer og informasjon om ny skolestruktur