Ola Mortveit Ognøy, Iqra Mukhtar Abukar og Nina Marielle Johnskareng går første året sosionom ved UiT campus Alta. Nå skal de være fem uker i Alta kommune og gjennomføre gruppepraksis i prosjektet Pårørendestøtte. Et nytt perspektiv for dem alle tre.

– I utdanningen, så langt hvert fall, får vi kjennskap til å jobbe med personer som trenger vår støtte. Pårørendeperspektivet er nytt, sier Nina.

Iqra er enig.

– Det blir relativt nytt for meg også. Jeg har lest meg litt opp på temaet, egentlig før jeg fikk tildelt praksisplass, så jeg vet litt nå hva det innebærer. Det er nytt, og det blir spennende å se hva det egentlig er.

Innblikk i prosjektarbeid

Et annet persketiv er prosjektarbeid. Også det virker spennende, sier Ola.

– Både prosjektarbeid og prosjektkoordinering høres spennende ut. Sosionom er en potet-utdanning, og da er det fascinerende å se hvilke muligheter man har ved å bli sosionom.

Studentene skal også være med på pårørendekafeer, som er et direkte resultat av pårørendestøtteprosjektet.

Prosjektets første studenter

Pårørendestøtte er ikke en tjeneste, men en støtte til de tjenestene som gis pårørende. Derfor er målet å vise mangfoldet av tjenester kommunen gir i løpet av praksisperioden, og at studentene får innblikk i alle de tjenestene som jobber sammen om pårørendestøtte.

– De skal blant annet være med på åpen helsestasjon, drop in for pårørende av personer med demens på Altagårdshagen, følge barnekoordinator, besøk på Smarthuset og besøke NKS Veiledningssenteret i Nord-Norge, forteller prosjektleder for pårørendestøtte i Alta kommune Linda Kristin Suhr.

Her finner du mer informasjon om tjenester og tilbud til deg som pårørende i Alta

Når tre uker med observasjon og innføring i tjenestene er gjort, så skal studentene få prøve seg.

- De to siste ukene skal gjennomføres på Altagårdshagen - sammen med pasienter og deres pårørende. De skal lage en gruppeaktivitet for de pårørende, sier Suhr og fortsetter.

- Prosjektet vil legge til rette for at de får et mangfold av erfaringer i løpet av praksisen.

Her kan du lese mer om hvilke tilbud som finnes på Altagårdshagen

Kristin Jensen, Linda Kristin Suhr og Monica Nielsen med prisen for årets pårørendekommune i hånden
Fra venstre hovedutvalgsleder for helse og sosial, Kristin Jensen, prosjektleder Linda Kristin Suhr og ordfører Monica Nielsen. Foto: Astrid Krogh ©Alta kommune

Årets pårørendekommune

Høsten 2022 ble Alta kommune kåret til «Årets pårørendekommune» for sitt systematiske og viktige utviklingsarbeid med tema pårørendestøtte gjennom prosjektet «Pårørendestøtte i Alta kommune – fra usynlig til verdsatt og inkludert».

Prisen deles ut til en kommune som har gjort et grundig, systematisk og synlig pårørendearbeide, og er for Alta kommune en stor anerkjennelse på det viktige pårørendearbeide kommunen har lagt ned.