Dersom du ønsker å kjøpe areal /tilleggsareal fra Alta kommune må dette søkes om skriftlig. Areal som kan selges skal være regulert til samme formål som eiendommen arealet skal sammenføyes med.
En søknad om kjøp av areal kan sendes på e-post til grunnforvalter der bakgrunnen for behovet beskrives.

Har arealet en annet formål må det søkes om endring av gjeldende planformål i første omgang.

  • Opplysning om søker
  • Opplysning om egen eiendom
  • Opplysning om ønsket tilleggsareal
  • Bakgrunn og behov

Last ned Søknad om kjøp av tilleggsareal.pdf og fyll ut. Send til grunnforvalter@alta.kommune.no