TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep.

TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i noen norske kommuner. Hver av disse kommunene har et eget TryggEst-team du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Når du melder fra om din bekymring til TryggEst-teamet i din kommune, vil de ta stilling til videre håndtering av saken

Bekymringsmeldinger inneholder personsensitive opplysninger. Det er derfor svært viktig at bekymringsmeldingen håndteres på en måte som sikrer at slike opplysninger ikke kommer på avveie.

Bekymringsmelding skal kun rettes til TryggEst ved:
• direkte kontakt på tlf. 90 92 60 33 eller
• innsending av bekymringsmelding per post

Bekymringsmelding sendes i lukket konvolutt merket «TryggEst» til:
Alta kommune, virksomhet tilrettelagte boliger ,
Markveien 29-33,
9510 Alta.

Du kan også sende oss en e-post på trygg@alta.kommune.no dersom du har generelle spørsmål eller ønsker å bli kontaktet på telefon.  
Merk at bekymringsmeldinger og andre henvendelser som inneholder personsensitive opplysninger ikke skal sendes per e-post, SMS, MMS eller som melding på Facebook. 
.