Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Husk å lese av vannmåleren

Alta kommune sender nå ut sms og avlesningskort for vannmåleravlesing 2022. Les mer

Barnehage

Alta har et mangfoldig barnehagetilbud, som ivaretas av kommunale og private barnehager. Alta kommune eier og driver 12 av 26 barnehager.

Vi har et overordnet ansvar for kvalitet og utvikling i barnehagene. Vi jobber også med barnehageopptak, tilsyn og godkjenning av barnehager, saksbehandling av søknader om redusert foreldrebetaling, fakturering, kommunale tilskudd til private barnehager og søknader om spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagefaglig ansvarlig
Nina Sørensen
E-post: nina.sorensen@alta.kommune.no
Telefon: 90829695

Barnehagemyndighet og rådgiver
Kariann Hætta
E-post: kariann.haetta@alta.kommune.no
Telefon: 45396919

Kommunalleder Oppvekst og kultur
Bjørn Pedersen
E-post: bjorn.pedersen@alta.kommune.no
Telefon: 97098380

Nestleder, oppvekst og kultur
Tove Kristensen Knudsen
E-post: tovekristensen.knudsen@alta.kommune.no
Telefon: 97981727

Barnehage

Generell informasjon om barnehageplass

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, og du får svar på søknaden innen utgangen av mars.

Aktuelt

Kristin Jensen, Linda Kristin Suhr, Monica Nielsen holder prisen for årets pårørendekommune

Alta er årets pårørendekommune

Prisen er ingen premiering av «den beste», men deles ut til en kommune som har gjort et grundig, systematisk og synlig pårørendearbeid.