Krav og veiledning

Alle virksomheter har et ansvar for å drifte smittevernvennlig, og vi ber om at dere følger til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.

Covid-19 forskriften har ikke lenger begrensninger knyttet til avstand eller hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern. Denne forskriften gjelder for alle virksomheter, og forskriften peker på at virksomheten skal planlegges og drives slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Mer informasjon fra nettsidene til nasjonale helsemyndighetene:

Arbeidsplasser og virksomheter - FHI
Koronavirus sars-CoV-2 (coronavirus) – fakta, råd og tiltak - FHI
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-servering-handel-reiseliv-og-transport
Forskrift om miljørettet helsevern

 

Utfyllende informasjon fra kommuneoverlegen i Alta kommune

Det ble sendt ut et brev til alle serverings- og skjenkesteder i Alta den 06.11.20 om krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.
Brevet kan leses i sin helhet her

I brevet er det vist til at Alta kommune hele tiden følger myndighetenes krav til smittevern. Det er også vist til at reglene kan endres på kort varsel.
Alle virksomheter har et ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter.