Krav og veiledning

Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften) inneholder en rekke krav til smittevern. 
Forskriftens kapittel 5 omhandler forbud mot arrangementer, stenging av virksomhter, og krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. 
Forskriftens § 14a omhandler krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Helsedirektoratet har på sine nettsider utfyllende informasjon om krav til ulike virksomheter. 

Forskrift om smitteverntiltak m.v ved koronautbruddet (covid-19 forskriften)

Veiledning fra Helsedirektoratet

Utfyllende informasjon fra kommuneoverlegen i Alta kommune

Det ble sendt ut et brev til alle serverings- og skjenkesteder i Alta den 06.11.20 om krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.
Brevet kan leses i sin helhet her

I brevet er det vist til at Alta kommune hele tiden følger myndighetenes krav til smittevern. Det er også vist til at reglene kan endres på kort varsel.
Alle virksomheter har et ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter.